PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Podpisanie umowy na realizację granów

Wyłączone

Dnia 27.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał trzy umowy z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” Patrycją Walerowicz-Wojtkowiak i Romanem Rojewskim na realizację projektów grantowych z w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dot. budowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej na wsiach oraz wzmocnienia kapitału społecznego. Łączna wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 526.110 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: wzrost wiedzy i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD SWDP poprzez organizację warsztatów i szkoleń mająca na celu wzrost wiedzy i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD SWDP poprzez realizację grantów w zakresie organizacji warsztatów i szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” otrzyma pięciu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 26/2021/G.

Operacja pn.: podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru LGD SWDP poprzez budowę/przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej – etap VII mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszańców obszaru LSR w zakresie wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki, w tym stworzeniu warunków wzajemnej integracji i aktywizacji społecznej poprzez realizację grantów o zakresie tematycznym budowa obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” otrzyma sześciu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 27/2021/G etap VII.

Operacja pn.: podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru LGD SWDP poprzez budowę/przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej – etap VIII mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców LGD SWDP, w tym stworzenie warunków wzajemnej integracji i aktywizacji poprzez realizację grantów w zakresie budowy obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” otrzyma pięciu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 27/2021/G etap VIII.

Już wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.