Potrawy z kapusty 2012

24.09.2012r.

00

 

 

„Festiwal smaków – Potrawy z kapusty” 

 

 

 

23 września 2012r. w Marszewie odbył się Festiwal smaków – Potrawy z kapusty. Impreza zorganizowana była przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim. Do konkursu przystąpiło 18 zespołów z terenu LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Laureaci konkursu:
I miejsce –  Technikum Gastronomiczne ZST na Zielonej  za potrawę „Róża z kapusty ala gołąbki. Kulebiaki nadziewane kapustą i rybą”
II miejsce –  Koło Gospodyń Wiejskich Kowalew za potrawę „Kapusta kwaszona z żeberkami, kluskami i cebulą”
III miejsce –  Koło Gospodyń Wiejskich Psienie Ostrów za potrawę” Bigos myśliwski z roladką”

 

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Podczas festiwalu przeprowadzono również konkurs na najcięższą głowę kapuścianą oraz konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Przyszłości”. Najcięższa głowa kapuściana ważyła 9,57kg Pani Katarzyny Dogody z  Kuźni.

 

W konkursie wiedzy o LGD pierwsze miejsce zdobył Zespół z Dobrzycy – Pani Halina Słojewska, Małgorzata Maćkowiak.

Impreza współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi IV LEADER.

Przepisy – potrawy z kapusty

07

08

01

02

03

04

05

06

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.