Projekt Współpracy pn: Razem Odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)

Projekt Współpracy pn: Razem Odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER) powstał z inicjatywy dwóch sąsiadujących LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” oraz Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią. Projekt zakłada powstanie 9 ogólnodostępnych miejsc z zamontowanymi samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów.

Na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”  powstało już 8 takich miejsc:

W Gminie Dobrzyca:

W Dobrzycy przy parku Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (dz. 996/7)

W Dobrzycy przy stawie na Nowym Świecie (dz. nr 751/3)

W Sośnicy przy wypożyczalni rowerów (dz. nr 44/1)

W Gminie Gołuchów:

W Gołuchowie przy jeziorze (dz. nr 2121/3)

W Gołuchowie w centrum miejscowości, przy drodze krajowej nr 12 (dz. nr 402/2)

W gminie Pleszew:

W Pleszewie w parku przy ul. Ogrodowej (dz. nr 736/7)

W Pleszewie przy parku Planty (dz. nr 2492/1)

W Brzeziu przy sali wiejskiej i drodze krajowej nr 12 (dz. nr 57/5)

Każde z miejsc wyposażone jest w samoobsługową stację naprawy rowerów, ławkę, stojak na rowery, kosz na śmieci i tablicę informacyjną.

Dodatkowym elementem projektu będzie przeprowadzenie kursu instruktora turystyki kwalifikowanej z turystyki rowerowej dla 39 mieszkańców z terenu obydwu LGD, wykonanie mapy turystycznej oraz gry MEMO, a także zakup rowerowych gadżetów promocyjnych.

Operacja pn: „Razem Odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)” poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy z LGD jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.