promocja zdrowego stylu zycia

03.03.2014r.

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”  w ramach promocji zdrowego stylu życia organizuje na terenie Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie  zajęcia psychoruchowe dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat.

Zajęcia odbywałyby się w następujących grupach:

1 grupa dzieci od 4 do 12 miesięcy,

1 grupa dzieci od 13 miesięcy do 3 lat,

1 grupa dzieci powyżej 3 lat do 6 lat.

Zajęcia odbywać się będą w marcu i kwietniu 2014r.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie podpisanego dokumentu do biura LGD: Czermin 47, 63-304 Czermin w terminie do dnia 6 marca2014r. do godziny 14:00.  O zakwalifikowaniu  na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń, zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu:

Hanna Bielarz

tel.: 62 7416 891

h.bielarz@pleszew.pl

Karta zgłoszeń

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.