Rada Decyzyjna 2014

28.04.2014r.

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY

Informujemy, iż dniu 7 maja 2014r. w biurze LGD w Czerminie odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym Radni dokonają oceny projektów złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Poniżej porządek obrad posiedzenia.

Porządek obrad.