Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w siedzibach LGD:

1. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, adres: Czermin 47, 63304 Czermin, tel. 62 7416891
2. Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, adres: ul. Klasztorna 29, 63720 Koźmin Wielkopolski, tel. 782 386 222 lub 782 384 222 lub 518 510 922

DO DNIA 15.03.2022 ROKU!

Formularz karty zgłoszeniowej znajduje się w załączniku. 

Kurs Rowerowy