PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Spotkania konsultacyjne Gmina Gizałki

Wyłączone

27.08.2015r.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w dniu 26.08.2015r. na terenie Gminy Gizałki przeprowadziła dwa spotkania konsultacyjne. Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szansi zagrożeń, a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Pierwsze spotkanie odbyło sie o godzinie 9.00, a jego uczestnikami byli:

  • rolnicy oraz przedsiębiorcy zainteresowani  tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Z kolei o godzinie 12.00 uczestnikami były:

  • osoby fizyczne,
  • pracownicy instytucji samorządowych,
  • radni samorządowi,
  • członkowie Lokalnej Grupy Działania,
  • sołtysi,
  • lokalni liderzy,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych.

DSC01764

DSC01767

DSC01769

DSC01771

DSC01772

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.