SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE NAD PROŚNĄ

splyw0009.06.2014r.

 

 

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE NAD PROŚNĄ


 

 

W dniach 10 maja i 7 czerwca 2014r. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zorganizowało dwa spotkania aktywizacyjne w formie spływu kajakowego  dla mieszkańców obszaru LGD SWDP. Spływy odbyły się na rzece Prośnie na odcinku Bogusławice (gmina Gołuchów) – Łęg (gmina Czermin). W obu spływach łącznie wzięło udział 64 mieszkańców naszego obszaru. Po zakończeniu spływu uczestnicy otrzymali poczęstunek i wzięli udział w spotkaniu dotyczącym działalności LGD i korzyści jakie daje  możliwość dofinansowania przedsięwzięć za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.  Uczestnictwo w spływie było bezpłatne. Oba spotkania finansowane były w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś IV –LEADER, działanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

 

splyw01a

 

splyw02

 

splyw03

 

splyw01

 

splyw07

 

splyw05

 

splyw04

 

splyw08

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.