SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW LGD

ZAPRASZAMY

MIESZKAŃCÓW GMIN CHOCZ, CZERMIN, DOBRZYCA, GIZAŁKI, GOŁUCHÓW I PLESZEW

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE:

– informowania o celach LSR,

– omówienia zasad przyznawania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz na realizację grantów,,

– omówienia typów realizowanych przez LGD operacji,

– przedstawienia działalności LGD, 

– omówienia zasad interpretacji poszczególnych kryteriów wyboru operacji i obowiązujących procedur,

– przedstawienia planowanego harmonogramu ogłaszania konkursów,

-przedstawienia informacji dla Grantobiorców zorganizowanego przez LGD konkursu grantowego nr 6/2017/G.

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 29 CZERWCA 2018 ROKU O GODZINIE 10:00

W OŚRODKU KULTURY W CZERMINIE

63-304 CZERMIN