„Spotkanie integracyjne dla seniorów- Świadomy i aktywny senior”

 Fundacja Animacja organizuje „Spotkanie integracyjne dla seniorów- Świadomy i aktywny senior” z powiatu pleszewskiego.

Podczas spotkania odbędą się konkursy z nagrodami nawiązujące do lokalnych tradycji, kultury i turystyki regionalnej. Zadania oparte będą również na wydanym w 2020 roku w informatorze senioralnym. Podczas spotkania chcemy zintegrować i zaktywizować Seniorów z powiatu pleszewskiego objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz upowszechnić lokalną historię i folklor.

Oprócz konkursów i zabaw odbędą się tańce i śpiewy, a uczestnicy zaprezentują swoje dokonania artystyczne.

Termin: 22 czerwca 2021 rok (wtorek) w godzinach 12.00 -16.00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Choczu, ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz

Zapewniamy: kawę, herbatę, drobne słodkości, obiad.

KOSZT: Spotkanie jest bezpłatne

Organizator: Fundacja ANIMACJA w Pleszewie

Kontakt: Lucyna Roszak 664054396

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt „Świadomy i aktywny Senior” realizowany przez Fundację ANIMACJA

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.