spływ kajakowy

23.04.2014r.

Zaproszenie na spotkanie aktywizacyjne

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza na spotkanie aktywizacyjne w formie spływu kajakowego   w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś IV –LEADER, działanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W ramach zadania organizowane są dwa spływy w terminie 10 maja 2014r. oraz 7 czerwca  2014r. Miejsce zbiórki most Bogusławice godz.11°°.               

Spływy odbędą się na odcinku Bogusławice (gmina Gołuchów) do Łęg(gmina Czermin). W każdym spływie mogą uczestniczyć 32 pełnoletnie osoby z obszaru LGD „Wspólnie dla Przyszłości”, tj. powiatu pleszewskiego.

Uczestnictwo w spływie będzie możliwe po wypełnieniu karty zgłoszeniowej i przekazaniu jej do biura Stowarzyszenia do 7 maja 2014r. oraz zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu spływu. (w załącznikach)

Po spływie przewidziany jest poczęstunek.

 

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.