Deklaracja przystąpienia do LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”