Projekt uchwał i zmian w Statucie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” na Walne Zebranie Członków.