WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZARZĄD

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Sławomir Spychaj Prezes Zarządu
2. Arkadiusz Ptak V-ce Prezes Zarządu
3. Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak V-ce Prezes Zarządu
4. Ewa Wasielewska Skarbnik
5. Anna Glapa Członek
6. Magdalena Marciniak Członek

 

RADA DECYZYJNA

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Gmina Gizałki reprezentowana przez wójta Roberta Łozę. Przewodniczący Rady
2. Miasto i Gmina Pleszew reprezentowana przez burmistrza Mariana Adamka Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Wojciech Burchacki Członek Rady
4. Kółko Rolnicze w Wieczynie reprezentowane przez Panią Romanę Krysińską Członek Rady
5. Maria Ozdowska Członek Rady
6. Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” reprezentowane przez Janinę Bandosz Członek Rady
7. Karolina Szczepańska Członek Rady
8. Jerzy Szkudlarski Członek Rady
9. OSP w Choczu reprezentowane przez Adama Kaźmierskiego Członek Rady
10. Emilia Szkudlarek Członek Rady
11. Gmina Dobrzyca reprezentowana przez burmistrza Jarosława Pietrzaka Członek Rady
12. Kornelia Szyszka Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Imię i Nazwisko
1. Czesław Skowroński
2. Sylwana Szcześniak
3. Eugeniusz Markiewicz
4. Zygmunt Jaworski
5. Mariola Dąbrowska
6. Anna Wojtysiak