WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZARZĄD

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Sławomir Spychaj Prezes Zarządu
2. Arkadiusz Ptak V-ce Prezes Zarządu
3. Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak V-ce Prezes Zarządu
4. Ewa Wasielewska Skarbnik
5. Anna Glapa Członek
6. Magdalena Marciniak Członek

 

RADA DECYZYJNA

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Gmina Gizałki reprezentowana przez Wójta Roberta Łozę. Przewodniczący Rady
2.  Gmina Dobrzyca reprezentowana przez Burmistrza Jarosława Pietrzaka  Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Piotr Lis Członek Rady
4. Kółko Rolnicze w Wieczynie reprezentowane przez Panią Romanę Krysińską Członek Rady
5. Maria Ozdowska Członek Rady
6. Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” reprezentowane przez Janinę Bandosz Członek Rady
7. Karolina Szczepańska Członek Rady
8. Jerzy Szkudlarski Członek Rady
9. OSP w Choczu reprezentowane przez Adama Kaźmierskiego Członek Rady
10. Emilia Szkudlarek Członek Rady
11. Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej reprezentowane przez Olgierda Wajsnisa Członek Rady
12. Kornelia Szyszka Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Imię i Nazwisko
1. Czesław Skowroński
2. Sylwana Szcześniak
3. Eugeniusz Markiewicz
4. Agnieszka Balcer 
5. Mariola Dąbrowska
6. Anna Wojtysiak

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.