szkolenie info karpacz

26.07.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 3-DNIOWEGO SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” – ZARZĄD, RADA DECYZYJNA, PRACOWNICY BIURA, LOKALNI LIDERZY. TEMAT SZKOLENIA: „LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU JAKO DOKUMENT PODLEGAJĄCY ZMIANOM – PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI LSR, WNIOSKI  Z MONITORINGU  I EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ DLA LGD SWDP PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ, POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKÓW ZAPISANYCH  W LSR, PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ, PRZYGOTOWANIA DO ROZLICZENIA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH PROW 2007-2013”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2013 z dnia 17 lipca 2013r. dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia dla przedstawicieli LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – Zarząd, Rada Decyzyjna, pracownicy biura, lokalni liderzy. Temat szkolenia: „Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument podlegający zmianom – podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR, wnioski  z monitoringu  i ewaluacji przeprowadzonej dla LGD SWDP przez firmę zewnętrzną, postęp w realizacji wskaźników zapisanych  w LSR, plany na przyszłość, przygotowania do rozliczenia działalności w ramach PROW 200-2013” wpłynęły 2 oferty.

 

Wybrano ofertę firmy Pro-Grant Os. B. Śmiałego 8/560-682 Poznań. Cena oferty jest najniższa spośród złożonych ofert, ponadto w kryteriach doświadczenia oferta Wykonawcy była korzystniejsza niż oferta firmy ATM CONSULTING Mariusz Tatka, ul. KS. Budzyńskiego 7, Marzenin. Wybrana oferta uzyskała 100pkt. w kryteriach wyboru oferty.

 

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa i zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem przyznania środków na jego realizację w ramach Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś IV Leader.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.