Szkolenie Rady i pracowników biura LGD 2014

ku0

09.01.2014r.

Szkolenie Rady i pracowników biura LGD

 

 

W dniu 8 stycznia 2014r. odbyło się szkolenie Rady Decyzyjnej, pracowników biura oraz Prezesa Zarządu LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Temat szkolenia „Wdrożenie zaleceń pokontrolnych UMWW w LGD Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości – Zmiany zapisów w dokumentacji: Lokalna Strategia Rozwoju, procedury wyboru operacji, Regulamin Rady.  Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR w związku z realizacją naborów w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Szkolenie przeprowadził Pan Grzegorz Cetner z firmy PRO-GRANT s.c. Na szkoleniu został omówiony wynik kontroli prawidłowości realizacji LSR oraz zalecenia pokontrolne, które zobowiązana jest wdrożyć nasza Lokalna Grupa Działania.

Oprócz części teoretycznej uczestnicy szkolenia wzięli udział w warsztatach praktycznych w zakresie prawidłowości dokonywania oceny operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV LEADER.

ku1

ku2

ku3

ku4

ku5

ku6

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.