Szkolenie wyjazdowe 18-20 2013

00

23.09.2013r.

SZKOLENIE WYJAZDOWE

W dniach 18-20 września 2013r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zorganizowała wyjazd szkoleniowy do Karpacza, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady Decyzyjnej, lokalni liderzy oraz pracownicy biura.

 

Temat szkolenia „Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument podlegający zmianom – podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR, wnioski z monitoringu i ewaluacji przeprowadzonej dla LGD SWDP przez firmę zewnętrzną, postęp w realizacji wskaźników zapisanych  w LSR, plany na przyszłość, przygotowania do rozliczenia działalności w ramach  PROW 2007-2013”.

Podczas szkolenia uczestnicy wzięli udział m.in. w praktycznych warsztatach dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznali zasady bieżącego monitoringu i ewaluacji LGD i LSR. Wykonawcą  szkolenia była firma PRO-GRANT s.c. Grzegorz Cetner, Oskar Wysocki z Poznania. W dniu 20 września LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” podpisało porozumienie o współpracy z LGD „Partnerstwo Ducha Gór”, które działa na terenie miasta Karpacz oraz gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki oraz Gmina Podgórzyn.

01

02

03

04

05

06

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.