umigp

25.10.2011r.

URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE  oraz GRUPA DORADCZA ATRIUM zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich w ramach mechanizmu finansowego.  JESSICA.

JESSICA to inicjatywa, dzięki  której możliwe jest uzyskanie pożyczki, o oprocentowaniu opartym na stopie referencyjnej NBP ( obecnie 4,5%), która w określonych sytuacjach może zostać pomniejszona nawet o 2 punkty procentowe.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada 2011 r. o godz. 11.00 – 12.00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

PRZEDSIĘBIORCÓW

Tematyka spotkania:

  1. Program JESSICA
  2. Zasady ubiegania się o pożyczkę,
  3. Warunki uzyskania wsparcia,
  4. Sposób i miejsce złożenia wniosku o pożyczkę.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.