UWAGA ZMIANA LSR

Informacja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”  o aktualizacji  STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2016-2022

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę  o przystąpieniu do procedury aktualizacji:

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2016-2022

Aktualizacja strategii podyktowana została zmianami w zakresie obowiązującego prawa. Odbywa się na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uwagi można zgłaszać do dnia 12 września 2017 roku do godziny 15.00 osobiście w biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin.

Proponowane zmiany do LSR oraz ich wyjaśnienia zamieszczone zostały poniżej.

  1. Wykaz proponowanych zmian
  2. LSR wraz z załącznikami