VII FESTIWAL SMAKÓW – FOTORELACJA

VII Festiwal Smaków organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” odbył się 27 sierpnia 2017 r. w Gołuchowie. W rywalizacji na najsmaczniejsze dania i wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu wzięło udział 6 drużyn z terenu Powiatu Pleszewskiego.
Jury w składzie: Anna Skibińska, Janina Bandosz, Ryszarda Kaźmierska oraz Irena Grabowska dokonało ostatecznej oceny, wybrało zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia. Choć werdykt nie był prosty udało się ostatecznie wyłonić zwycięzców. Nagrody wręczyli V-ce Prezes Stowarzyszenia Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, Kierownik Biura Stowarzyszenia Anna Skibińska oraz Asystent Kierownika Biura Stowarzyszenia Ewelina Fajka.

Klasyfikacja VII Festiwalu Smaków przedstawia się następująco:
I miejsce KGW Grodzisko,
II miejsce KGW Kuźnia,
III miejsce KGW Ruda Wieczyńska,
Wyróżnienie – SDŚ Czermin,
Wyróżnienie – KGW Fabianów,
Wyróżnienie – KGW Gołuchów.

VII Festiwalowi Smaków towarzyszyło również: prezentacja LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” oraz kącik malucha, którego organizację wsparli wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Dziękujemy wszystkim za udział w festiwalu.

 

Logo1-1Działanie jest realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.