Walne zebranie 2013

wal0

14.11.2013

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 14 listopada 2013r. w Skrzypni (Gmina Czermin) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

W dniu 14 listopada 2013r. w Skrzypni (Gmina Czermin) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Pan Sławomir Spychaj. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz podjęło uchwałę o zwiększeniu składki członkowskiej gmin powiatu pleszewskiego.

Na zebraniu przedstawiono również najważniejsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia, które odbyły się w okresie od 16.06.2012r. do 14.11.2013r. oraz  omówiono  zrealizowane projekty, które składane były przez beneficjentów za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w ramach PROW 2007-2013 oś IV LEADER.

wal4

wal1

wal2

wal3

wal5

wal7

wal6

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.