WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SWDP

Dnia 07.06.2021 r. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Pleszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Omówiono sprawozdanie Zarządu za okres od 17.06.2020 do 06.06.2021 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Na Walnym Zebraniu zostali wybrani jednogłośnie członkowie do Rady Decyzyjnej na okres kadencyjny 2021-2023.

W skład Rady Decyzyjnej weszli:

Robert Łoza – Przewodniczący Rady Decyzyjnej

Jarosław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej

Piotr Lis – Członek Rady

Kornelia Szyszka – Członek Rady

Olgierd Wajsnis – Członek Rady

Janina Bandosz – Członek Rady

Halina Żółciak – Członek Rady

Karolina Szczepańska  – Członek Rady

Adam Kaźmierski – Członek rady

Emilia Szkudlarek – Członek Rady

Maria Ozdowska – Członek Rady

Marzena Kowalska – Członek Rady

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.