Walne Zebranie Członków SWDP

Dnia 16.06.2020 r. o godz. 11:00 w Domu Kultury w Pleszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Omówiono sprawozdanie Zarządu za okres od 11.06.2018 do 16.06.2020 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Na Walnym Zebraniu został wybrany jednogłośnie Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:

Sławomir Spychaj – prezes

Arkadiusz Ptak – V-ce prezes

Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak V-ce prezes

Ewa Wasielewska – Skarbnik

Magdalena Marciniak  – Członek Zarządu

Roman Rojewski – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Czesław Skowroński – Przewodniczący

Eugeniusz Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Balcer – Sekretarz

Sylwana Szcześniak – Członek KR

Edward Nowak – Członek KR

Patrycja Woźniak-Konecka – Członek KR

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.