WAŻNE INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW 2014

10.04.2014r.

WAŻNE INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH TRWAJĄCEGO NABORU NA MP

 

1.W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przeprowadzania przez beneficjentów postępowań ofertowych w ramach realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 oś IV LEADER.

pismo do pobrania

2. Ponadto przypominamy, iż każdy beneficjent składający projekt w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu w ramach  tzw. „małych projektów”  zobligowany jest do przeprowadzenia postępowań ofertowych dotyczących zadań przewidzianych projektem. Należy pamiętać, iż wszyscy beneficjenci działań PROW 2007-2013 składający projekty za pośrednictwem LGD zobowiązani są do rozliczenia projektów do końca 2014r. Z uwagi na krótki czas realizacji projektów zalecamy, aby zapytania ofertowe zostały podane do publicznej wiadomości już na etapie pisania projektów.

3.W związku z pytaniami dotyczącymi stawki pracy własnej za jedną roboczogodzinę informujemy, iż stawka wynosi dla „małych projektów” składanych w 2014r. – 20,96zł.

4.Zachęcamy do korzystania z doradztwa pracowników biura podczas przygotowania wniosków o dofinansowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.