WARSZTATY FLORYSTYCZNE – INFORMACJE OGÓLNE

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” NA WARSZTATY FLORYSTYCZNE REALIZOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4 „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020.

Warsztaty odbędą się 26.07.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu, ul. Żeromskiego 2, w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz 04.08.2017 r. w Wigwamie, Zielona Łąka 21. w godzinach od 18:00 do 21:00

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapewniamy instruktora, materiały niezbędne do udziału w warsztatach oraz poczęstunek dla uczestników.

Wszystkich chętne osoby prosimy o wypełnienie załączonej poniżej karty zgłoszenia i przekazanie jej do biura LGD – Czermin 47,    63-304 Czermin w terminie do dnia 25 lipca 2017 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Grupy Działania tel. 627416891, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Karta zgłoszenia Chocz

Karta zgłoszenia Zielona Łąka

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.