Warsztaty Lawendowe

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki ogłasza nabór na darmowe Warsztaty Lawendowe.
Warsztaty skierowane są do szerokiej grupy mieszkańców z terenu LGD: młodzieży, osób dorosłych i Seniorów. Obejmują cykl 3 spotkań wyjazdowych:
Podczas pierwszego spotkania uczestnicy projektu poznają podstawowe zagadnienia związane z uprawą lawendy oraz z jej sadzeniem. W części praktycznej każdy uczestnik warsztatów będzie mógł ją własnoręcznie posadzić.
Drugie spotkanie poświęcone będzie zbiorom lawendy oraz wykonaniu z niej bukietu, czy wianka. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak prawidłowo ciąć lawendę.
W trakcie trzeciego spotkania uczestnicy warsztatów, dowiedzą się, co można zrobić z lawendy oraz jak ją wykorzystać w życiu codziennym. Poznają jej właściwości i zastosowanie. Na zakończenie wykonają sól do kąpieli, zawieszkę lub mydełko.

Podczas warsztatów uczestnicy projektu zdobędą wiedzę z zakresu pielęgnacji roślin. Jest to twórczy i ciekawy projekt skierowany do miłośników przyrody, zieleni i roślin. Warsztaty podniosą także wiedzę z zakresu ekologii.

Warsztaty odbędą się w miejscowości Folusz/k. Pleszewa
Startujemy jeszcze w kwietniu…

Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: 695-401-460

Warsztaty Lawendowe realizowane są w ramach zadania pn. ” Warsztaty dla KAŻDEGO” organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w drodze konkursu 26/2021/G w ramach poddziałania 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty lawendowe - slajd

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.