WARSZTATY RĘCZNEGO WYKONYWANIA BIŻUTERII

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” NA WARSZTATY RĘCZNEGO WYKONYWANIA BIŻUTERII.

Warsztaty odbywać się będą w każdej Gminie powiatu pleszewskiego w godzinach od 10:00 do 17:00.

  1. Gmina Gołuchów. 21.10.2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Gołuchów ul. Czartoryskich 47,
  2. Gmina Pleszew. 25.10.2016 r. Sala Wiejska w Bronowie,
  3. Gmina Dobrzyca. 28.10.2016 r. Dom Senior – Wigor, Sośnica 84,
  4. Gmina Gizałki. 04.11.2016 r. Gminne Centrum Kultury w Gizałkach – Filia w Tomicach, Tomice ul. Wrzesińska 16,
  5. Gmina Chocz. 08.11.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Choczu, ul. Żeromskiego 2,
  6. Gmina Czermin. 09.11.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie,

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapewniamy instruktora, materiały niezbędne do udziału w warsztatach oraz poczęstunek dla uczestników.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przekazanie jej do biura LGD – Czermin 47, 63-304 Czermin w terminie do dnia 19 października 2016 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Grupy Działania tel. 627416891, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 Karta zgłoszenia Bronów

Karta zgłoszenia Chocz

Karta zgłoszenia Czermin

Karta zgłoszenia Gołuchów

Karta zgłoszenia Sośnica

Karta zgłoszenia Tomice

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.