Warsztaty rękodzieła 2013

27.03.2013r.

lod-00

WARSZTATY RĘKODZIEŁA I ROBÓTEK RĘCZNYCH

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w ramach funkcjonowania w dniach 19  i 25 marca 2013r.  zorganizowała  dla mieszkańców obszaru LGD warsztaty „Rękodzieła i robótek ręcznych”.

 

 Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 19 marca 2013r. w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie, drugi warsztat odbył się w dniu 25 marca 2013r. w Sali wiejskiej w Józefowie. W warsztatach udział wzięły dzieci oraz osoby niepełnosprawne z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Podczas dwóch czterogodzinnych zajęć uczestnicy zapoznali się ze sztukę decoupage, elementami orgiami oraz samodzielnie wykonali kartki świąteczne i okolicznościowe. Celem warsztatów było kultywowanie zwyczajów rękodzieła na terenie LGD oraz integracja międzypokoleniowa i przełamanie barier. Warsztaty były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV LEADER.

lod-02

lod-01

lod-03

lod-04

lod-05

lod-06

lod-08

lod-07

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.