Wyjaśnienie do kryterium nr 7 wyboru operacji w ramach działania rozwijanie działalności gospodarczej – Nabór 2/2017.

Informujemy, że w kryteriach wyboru operacji dla działania rozwijanie działalności gospodarczej w kryterium nr 7 – Doradztwo w biurze LGD ,widnieje zapis, iż Wnioskodawca za doradztwo w Biurze LGD otrzyma następującą liczbę punktów:
„0 – Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze LGD
3 – Wnioskodawca przynajmniej raz skorzystał z doradztwa pracowników Biura LGD”.

Powyższy zapis zawiera w swojej treści oczywistą omyłkę pisarską, a jego poprawny zapis brzmi:

„0 – Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w Biurze LGD
3 – Wnioskodawca przynajmniej raz skorzystał z doradztwa pracowników Biura LGD”.

W związku z powyższym informujemy, że każdy Wnioskodawca, który:
– złoży wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 2/2017,
– przynajmniej raz skorzystał z doradztwa pracowników Biura LGD i jest wpisany do książki doradztwa
otrzyma 3 punkty w ramach kryterium nr 7.

Z kolei każdy Wnioskodawca, który:
– złoży wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 2/2017,
– nie korzystał z doradztwa w Biurze LGD i nie jest wpisany do książki doradztwa
otrzyma 0 punktów ramach kryterium nr 7.

Zweryfikowany dokument znajduje się w załączniku.

KWO Rozwiajnie dz. gosp. – akualizacja październik 2016

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.