Wyjazd studyjny 2011

16.05.2011

WYJAZD  STUDYJNY

W dniach 9-12 maja 2011r. grupa 34 osób reprezentujących Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Mikołajek, którego celem było przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla Rady Decyzyjnej, członków Zarządu oraz lokalnych liderów z zakresu: zmian w lokalnej strategii rozwoju wynikającej ze zmiany rozporządzeń, zmian w funkcjonowaniu LGD, zmian w ramowej umowie na wybór LGD oraz realizacji LSR wynikającej ze zmiany rozporządzenia, produktu, marki lokalnej, przedsiębiorczości lokalnej i „Małych projektów” – warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność.

Podczas wyjazdu odbyło się również spotkanie z Lokalną Grupą Działania „Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich-LGD-9”, którego owocem było nawiązanie współpracy przy podejmowaniu działań mających na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zgodny z zasadami Programu Leader PROW na lata 2007-2013, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne, wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji w celu zapewnienia wysokiej jakości działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Porozumienie.

zdjcia_Ewelina_069

 

zdjcia_Ewelina_070

 

zdjcia_Ewelina_073

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.