Wyjazd studyjny

24.05.2010r.

Wyjazd studyjny

W dniach 17-20 maja 2010r. grupa 28 osób reprezentujących Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Bukowiny Tatrzańskiej, którego celem było nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, obejmującą swym działaniem polską część regionu Spisz.
W skład regionu Spisz wchodzi 14 wsi położonych na terenie trzech gmin: Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska oraz Nowy Targ.
Rezultatem przeprowadzonych rozmów było podpisanie porozumienia o współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, potwierdzającego wolę współpracy przy podejmowaniu działań mających na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zgodny z zasadami Programu Leader PROW na lata 2007-2013, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne, wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji w celu zapewnienia wysokiej jakości działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zobacz: porozumienie o współpracy

Ponadto, uczestnicy wyjazdu – członkowie Stowarzyszenia, Rady Decyzyjnej, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz pracownicy biura, wzięli udział w szkoleniach nt.:
1. „ Prawa i obowiązki wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR”
2. „ Aspekty prawne i księgowe prowadzenia LGD jako organizacji pozarządowych”
3. „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych”.
Ważnym aspektem wyjazdu było również poznanie specyfiki funkcjonowania innych LGD, wymiana doświadczeń oraz poznanie innych sposobów aktywizacji mieszkańców i zachęty do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.