WYNIKI NABÓR 6/2017/G i 7/2017

Znane są już wyniki naboru nr 6/2017/G i naboru nr 7/2017.
Wyniki znajdują się w zakładce „Nabory wniosków” – podzakładka „nabór 6/2017/G – wyniki 6/2017/G” oraz podzakładka „nabór 7/2017 – wyniki 7/2017”.

Wszystkim Wnioskodawcom, których operacje zostały wybrane do finansowania gratulujemy!