Wyniki oceny wstępnej wniosków w ramach naboru 4/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” przedstawia wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017/G. Wyniki oceny wstępnej znajdują się w zakładce nabory wniosków – nabór 4/2017 – wyniki 4/2017.

Ocena wstępna obejmuje ocenę formalną oraz ocenę zgodności z PROW 2014-2020. Zgodnie z „Zasadami i procedurami przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów” wnioski odrzucone na etapie oceny formalnej nie podlegają ocenie zgodności z PROW 2014-2020. Natomiast wnioski ocenione negatywnie na etapie weryfikacji z PROW 2014-2020 nie podlegają dalszej ocenie Rady Decyzyjnej pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji.

Jednocześnie informujemy, że wyniki oceny wstępnej wymagają ostatecznego zatwierdzenia Rady Decyzyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.