X EDYCJA FESTIWALU SMAKÓW – PODSUMOWANIE

X Festiwal Smaków zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” odbył się 29 sierpnia 2021 roku podczas Dożynek Gminnych w Dobrzycy. Do udziału w Festiwalu zgłosiło się sześć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania. Panie miały za zadanie przygotować regionalną pajdę chleba i kruche ciasteczka.

Komisja konkursowa w składzie: Judyta Podsadna, Kornelia Szyszka, Emilia Kaczmarek dokonała oceny, wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody.

Klasyfikacja X Festiwalu Smaków przedstawia się następująco:

I miejsce: KGW Lutynia

II miejsce: KGW Pleszew

III miejsce: KGW Wierzchy

Wyróżnienie: KGW Niniew

Wyróżnienie: KGW Dobrzyca

Wyróżnienie: KGW Gołuchów

Nagroda za zajęcie I miejsca w Festiwalu Smaków ufundowana została przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim zespołom biorącym udział w konkursie za wkład pracy w przygotowanie potraw.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.