ZAJĘCIA AQUAAEROBIK

29.01.2015r.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA AQUAAEROBIKU

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza na bezpłatne zajęcia aquaaerobiku dla kobiet z powiatu pleszewskiego. Zajęcia odbędą się na terenie Parku Wodnego „PLANTY” w Pleszewie. Utworzonych zostanie 6 grup, każda grupa weźmie udział w 4 zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zamieszkanie na terenie obszaru LGD (powiat pleszewski), ukończony 18 rok życia oraz wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do biura LGD – Czermin 47 w terminie do dnia 11 lutego 2015 r.

O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń – liczy się data wpływu do biura LGD. Liczba miejsc jest ograniczona.

karta zgloszenia

harmonogram zajęć

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD tel. 62 7416 891, od pn do pt w godzinach od 7:30 do 15:30.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.