zajęcia na basenie

21.02.2013r.

PROMOCJA AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZAJĘCIA NA KRYTEJ PŁYWALNI

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w ramach Promocji zdrowego stylu życia organizuje na przełomie marca i kwietnia zajęcia z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci – mieszkańców obszaru LGD (Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew). Grupa docelowa to 60 dzieci w wieku 6-15 lat z obszarów wiejskich. Warsztaty kierowane są dla dzieci, których rodzice nie posiadają możliwości finansowych, aby wysłać dzieci na warsztaty nauki pływania. W ramach warsztatów planujemy zorganizowanie zajęć dla 6 grup dziesięcioosobowych. Dla każdej grupy przewidziano 4 dwugodzinne warsztaty. Udział w warsztatach jest bezpłatny, dojazd na zajęcia finansowany jest przez Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości – Czermin 47,  63-304 Czermin do dnia 1 marca 2013r. do godziny 15:00.

Karta zgłoszenia

Warsztaty finansowane są z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.