zaproszenie na szkolenie

07.05.2015r.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 19 maja 2015 w godz. od 9.00 do 14.00Domu Kultury w Pleszewie.

Cel spotkania:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013

2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich

3. Określenie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych grup docelowych wsparcia PROW 2014-2020;

 

Do kogo jest skierowane szkolenie:

mieszkańcy, sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy, przedsiębiorcy;

Agenda spotkania:

9:00-9:15 – powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu oraz osób prowadzących. Zebranie oczekiwań od spotkania wśród osób obecnych na sali

9:15-9:45-  efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykład z prezentacją)

9:45- 11:00– PROW 2014-2020 – jakie daje nam możliwości (wykład z prezentacją nt. zakresu PROW 2014-2020)

11:00-11:30 przerwa kawowa

11:30– 13:30 – Szczegółowe możliwości jakie zgodnie z obowiązującą legislacją możemy uzyskać w nowej perspektywie PROW (studium pogłębione wynikające z potrzeby uczestników obecnych na spotkaniu)

13:30 – 14:00- Podsumowanie pracy, spotkania

14:00– obiad

UWAGA

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 62 7416 891 do dnia 15 maja 2015r. do godziny 12.00

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.