ZAPRASZAMY NA INSTRUKTAŻ NORDIC WALKING

12.08.2014 r.

 

ZAPRASZAMY NA INSTRUKTAŻ NORDIC WALKING

 

 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Włóczykije Pojezierza”, który polega m.in. na wyznaczeniu 12 nowych tras Nordic Walking  na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia organizujemy w każdej z 6 gmin powiatu pleszewskiego 90-minutowe marsze Nordic Walking dla mieszkańców naszego obszaru.

Miejsca i terminy zajęć:

– Gmina Chocz: Kuźnia – Nowolipsk – Kuźnia –  27 sierpnia 2014 r.  w godzinach od 18:30 do 20:00,

– Gmina Czermin: Czermin – Skrzypnia – Mamoty – 28 sierpnia 2014 r. w godzinach od 18:30 do 20:00,

–  Gmina Dobrzyca: teren Zespołu pałacowo-Parkowego w Dobrzycy – 3 września 2014 r. w godzinach od 18:30 do 20:00,

–  Gmina Gizałki: Szymanowice – wzdłuż rzeki Prosny, Park w Szymanowicach – 4 września 2014 r. w godzinach od 18:30 do 20:00,

–  Gmina Gołuchów: teren Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – 10 września 2014 r. w godzinach od 18:30 do 20:00,

–  Gmina Pleszew: Planty, ul. Sportowa w Pleszewie – 11 września 2014 r. w godzinach od 18:30 do 20:00.

Udział w instruktażu jest bezpłatny, zapewniamy wypożyczenie 20 par kijków dla uczestników na każdy z 6 marszów.

Warunkiem udziału w instruktażu jest zamieszkanie na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” oraz wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie  jej do biura LGD: Czermin 47, 63-304 Czermin w terminie do 25 sierpnia 2014 r.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku małej liczby chętnych możliwy jest udział jednej osoby  w kilku marszach.

karta zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.