Zapraszamy na szkolenie29.09.2014

CentrumWolontariatu129.09.2014 r.

Zapraszamy na szkolenie Czy wolontariat to wariant dla Ciebie?

Jeśli zastanawiasz się nad możliwością włączenia się w działania społeczne i obywatelskie, zapraszamy na szkolenie poświęcone wolontariatowi 10 października 2014r.

Na szkolenie zapraszamy szczególnie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (oraz każdą zainteresowaną osobę).

Szkolenie odbędzie się w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, która prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu,

przy ul. Św. Ducha 5/13 w Pleszewie (Dom Rzemiosła),

10 października (piątek) w godzinach 15.00 do 18.00.

Na szkoleniu dowiecie się:

– Co to jest wolontariat

– Co trzeba zrobić, by móc pomagać innym jako wolontariusz

– Gdzie wolontariusz może pracować

– Jakie są obowiązki i prawa wolontariusza

– Co można zyskać jako wolontariusz

Szkolenie poprowadzi Emilka Golińska przy wsparciu Lucyny Roszak.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Szkolenie jest BEZPŁATNE.

Na zgłoszenia czekamy do 9 października (czwartek): Telefonicznie (62)7427680; mailowo wolontariat.pleszew@gmail.com lub osobiście w Świetlicy.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu WARIA(n)T WOLONTARIAT, realizowanego w ramach programu Wielkopolska Wiara, finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.