Zaprzyjaźnione LGD

1. Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9

Związek powstał z inicjatywy Fundacji „Kanał Mazurski”, samorządów lokalnych: gmin Budry, Pozezdrze, Węgorzewo, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy i Srokowo oraz powiatu węgorzewskiego i giżyckiego, a także 8 stowarzyszeń będących członkami założycielami Związku.

Lokalna Grupa Działania – „LGD 9” działa na terenie 9 gmin z trzech powiatów, położonych w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich:

Powiat Węgorzewski: Gmina Budry, Gmina Pozezdrze, Gmina Węgorzewo

Powiat Giżycki: Gmina Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Ryn, Gmina Wydminy

Powiat Kętrzyński: Gmina Srokowo

Władzę LGD stanowią: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie Członków. Prezesem Zarządu LDG9 jest Pani Barbara Dawcewicz.

Siedziba biura Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9 w Węgorzewie, pod adresem: ul. Portowa 2/3, 11-600 Węgorzewo.

www.mazurylgd9.pl

 

2. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia

Lokalna Grupa Działania jest trójsektorowym partnerstwem powołanym w celu rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Od 2006 roku realizuje podejście LEADER na obszarze gmin: Morzeszczyn, Tczew, Subkowy, Pelplin i Gniew. Powstała w efekcie realizacji projektu „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego”, który realizowany był w 2005 i 2006 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Projekt „Współpraca Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia” realizowany był już przez Lokalną Grupę Działania Wstęga Kociewia w ramach Pilotażowego Programu Leader+ w okresie 1 stycznia 2007 – 14 marca 2009. Realizacja projektów w ramach Pilotażowego Programu Leader+ to przede wszystkim utrwalenie struktur partnerstwa i przygotowanie się do korzystania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa w formie fundacji.

Podstawowe organy fundacji to: Zgromadzenie partnerów, Rada Programowa – organ decyzyjny, Zarząd – organ zarządzania oraz reprezentacji oraz Komisja Rewizyjna – organ kontroli.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pan Mariusz Śledź – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, radny Powiatu Tczewskiego

Biuro LGD WSTĘGA KOCIEWIA ma swoją siedzibę w Tczewie pod adresem: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 83-110 Tczew.

www.wstega-kociewia.pl

 

3. Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów

Celem działania Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Radków, poprzez wspieranie zrównoważonego, zintegrowanego i innowacyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z kierunkami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Władzami fundacji są:

a) Zgromadzenie Partnerów
b) Zarząd Fundacji
d) Rada
c) Komisja Rewizyjna

Terenem działania fundacji są gminy: Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Radków.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pani Sylwia Mielczarek.

Fundacja pod nazwą Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, ustanowiona została przez przez Gminę Kłodzko, z siedzibą w Kłodzku oraz Fundację Akademia Rozwoju, z siedzibą w Lutyni pod adresem: Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój.

www.kws.org.pl

 

4. Fundacja Lokalna Grupa Działania Smocza Kraina

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.