ZMIANA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Informacja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” o zmianie Lokalnych Kryteriów Wyboru dla operacji w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwijania działalności gospodarczej”.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” informuje wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania, o  przystąpieniu do zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

Uwagi można zgłaszać do dnia 6 października 2016 roku do godziny 15:00 osobiście w biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin.

Proponowane zmiany w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji  w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz ich wyjaśnienia zamieszczone zostały poniżej:

Kryteria wyboru operacji – podejmowanie działalności gospodarczej

Wykaz proponowanych zmian podejmowanie działalności gospodarczej

kryteria wyboru operacji – rozwijanie działalności gospodarczej

Wykaz proponowanych zmian rozwijanie działalności gospodarczej

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.