ZMIANA LSR – KONIEC KONSULTACJI

Informujemy, że konsultacje społeczne dot. zmiany „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2022” zostały zakończone. Poniżej dokument po konsultacjach zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

LSR wraz z załącznikami

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy dokument zostanie teraz przekazany do weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po jego zatwierdzeniu niezwłocznie przekażemy informację poprzez stronę internetową.