ZMIANA LSR – KONIEC KONSULTACJI

Informujemy, że konsultacje społeczne dot. zmiany „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2022” zostały zakończone. Poniżej dokument po konsultacjach zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

FISZKA OPERACJI – GRANTOBIORCY

FISZKA OPERACJI – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FISZKA OPERACJI – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCY

KRYTERIA WYBORU OPERACJI – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA WYBORU OPERACJI – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LSR wraz z załącznikami UMWW

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy dokument zostanie teraz przekazany do weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.