ZMIANA LSR – LISTOPAD 2017

Informacja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”  o aktualizacji  STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2016-2022

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę  o przystąpieniu do procedury aktualizacji:

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2016-2022

Aktualizacja strategii podyktowana została zmianami w zakresie obowiązującego prawa.

Uwagi można zgłaszać do dnia 22 listopada 2017 roku do godziny 15.00 osobiście w biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin.

Proponowane zmiany do LSR oraz ich wyjaśnienia zamieszczone zostały poniżej.

LSR wraz z załącznikami.
Proponowane zmiany
FISZKA OPERACJI – GRANTOBIORCY
FISZKA OPERACJI – Podejmowanie działalności gospodarczej

FISZKA OPERACJI – Rozwijanie działalaności gospodarczej
KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW
KRYTERIA WYBORU OPERACJI – Podejmowanie działalności gospodarczej KRYTERIA WYBORU OPERACJI – Rozwijanie działalności gospodarczej