PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Zapraszamy na szkolenie „Tworzenia koncepcji Smart Village”

Wyłączone

Zapraszamy na szkolenie „Tworzenia koncepcji Smart Village”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Tworzenia koncepcji Smart Village” realizowane w celu zapoznania  z ideą inteligentnych wiosek (Smart Village), które odbędzie się:

  • 12 lipca 2023r. o godzinie 10.00 w biurze Stowarzyszenia, Czermin 47, 63-304 Czermin 
  • 13 lipca 2023r. o godzinie 10.00 w biurze Stowarzyszenia, Czermin 47, 63-304 Czermin.

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do: przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz wszystkich innych, którzy pragną wypracować koncepcję Smart.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • Czym jest koncepcja Smart Village (SV).
  • Na czym polega wsparcie z zakresu koncepcji SV.
  • Co powinna zawierać koncepcja inteligentnej wioski (SV).
  • Jak prawidłowo wypełnić dokumentację konkursową – dotyczy nabór 38/2023/SV

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 627416891 lub 627416892 do dnia 10 lipca 2023r.  do godziny 17.00.  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.